Discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken

 In Werkgever blog

Amsterdam wil discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken en is gestart met het Mystery Guest project. Het project richt zich op de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Als gemeentelijke werkgever wil Amsterdam zelf het goede voorbeeld geven.

Inclusieve werkcultuur 

De gemeente wil bewustwording creëren voor een inclusieve werkcultuur en onderzoeken of er een keurmerk kan komen voor inclusieve organisaties. Bij een inclusieve werkcultuur komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, geslacht of herkomst. In veel organisatie is dit nog niet het geval.

Als mensen op zoek zijn naar een baan ervaren ze het vaakst discriminatie op grond van leeftijd, een beperking of een andere afkomst dan Nederlandse. Daarom wilt de gemeente zich inzetten om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen én te bestrijden.

Discriminatie op de arbeidsmarkt voorkomen

Om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen neemt de gemeente van Amsterdam maatregelen die de voedingsbodem onder discriminatie wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn bewustwording creëren, ontmoetingen stimuleren, rolmodellen inzetten, ondersteuning bieden aan bedrijven en het ‘belonen’ van bedrijven die zich inspannen voor een inclusieve cultuur.

Discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden

Om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden worden maatregelen genomen om het tegen te gaan, zoals de inzet van mystery guests, naming & shaming, het vergroten van meldings- en aangiftebereidheid bij arbeidsmarktdiscriminatie en bevorderen dat meldingen en aangiftes in het geval geconstateerde discriminatie leiden tot opvolging.

Gemeente Amsterdam gaat de genoemde maatregelen uitvoeren vanuit de verschillende rollen die de gemeente heeft.

Samen met partners

Bij de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt werkt de gemeente samen met werkgevers uit de publieke en private sector in de stad en het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Ook burgers worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

PlaytoWork is met trots onderdeel van het Mystery Guest project van de gemeente Amsterdam. Wij bieden ruimte voor bedrijven in Amsterdam Nieuw-West die gratis een stage vacature in onze app kunnen plaatsen.

Via de PlaytoWork app kun je direct communiceren met kandidaten die voldoen aan het profiel voor de stageplaats. Hierbij gaat de passende match op basis van werknemersvaardigheden en niet over afkomst, naam, etniciteit, postcode etcetera. Deze vorm van matching noemen we biasarm omdat de vaardigheden het vertrekpunt zijn in plaats van voorkeuren of vooroordelen. Dit vergroot toegang tot de stagemarkt voor iedereen en inclusie op de arbeidsmarkt.

Een passende mbo-stagiair voor jouw bedrijf!

Voor veel werkgevers is het een uitdaging een goed gemotiveerde en passende stagiair te vinden. Hoe weet je of iemand geschikt is voor jouw bedrijf? Door middel van de matching tool van PlaytoWork krijg je inzicht in de werknemersvaardigheden van kandidaten. Zo kun je een stagiaire vinden die het beste bij je bedrijf past. De vaardigheden staan daarbij centraal en niet de andere kenmerken van de kandidaat. Hier leest u meer over het platform van PlaytoWork.

Passende mbo stagiair

Hoe werkt het?

Wij plaatsen samen met jou een stagevacature op basis van bovenstaande acht gedragskenmerken. Hiermee matchen we biasarm op de werknemer skills. De kandidaat wordt gematcht door het spelen van de spellen, helemaal in de belevingswereld van de stagiair.

Wilt u jouw stagevacature gratis in de PlaytoWork app plaatsen? Neem dan direct contact op met Rabia Hafdi (stagemakelaar bij het startpunt Nieuw-West) via 06-22097706 of stuur een e-mail naar r.hafdi@amsterdam.nl

 

Passende mbo stagiairPassende mbo stagiair       Passende mbo stagiair

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Blog-ontwikkelingen-arbeidsmarkt